AMIX

AMIX

AMIX AFFseries-2

De AFFseries-2 is een display voor akoestisch drukniveau, die eenvoudig en efficiënt de effectieve visualisatie van geluidsdrukniveaus toont (bijvoorbeeld in bars, nachtclubs, theaters, feestzalen, etc. ..)

AFF17: geïntegreerde geluidsniveaumeter. Embedded web serve / IP verbinding
* Weergave op een triple display in A of C-weging.
* Centrale display: Leq keuze 1s, 1min, 5min, 10min, 60min.
* Display linksonder: Leq keuze 1s, 1min, 5min, 10min, 60min.
* Display rechtsonder: piekniveau.
* Twee uitgangen GPO1 en GPO2 (RJ45 connector) voor het activeren van een alarmsignaal of externe waarschuwing.
* Men kan alles inzien of instellen via het LAN-netwerk
* AFF17 is voorzien van een ingebouwde server waarmee men eenvoudig het SPL-niveau kan configureren en uitlezen, met behulp van een webbrowser, met elk systeem. Additionele software is hiervoor niet nodig.
* Werkt stand-alone of in een netwerk.
* Wordt geleverd met een draaibare voet, voor een optimale plaatsing.

AFF25: geïntegreerde geluidsniveaumeter en recorder. Embedded web server / IP verbinding
* Dezelfde functies als de AFF17, maar kan ook geluidsniveaus opnemen in LEQ 1mn, 5 min, 10 minuten, 60 min.
* USB-poort voor firmware-updates
* Het intern geheugen slaat alle date van de laatste twee maanden op.
* De data is beschikbaar als txt, CSV (Excel) of gecodeerde bestanden.
* voor de data die door de AFF25 gecodeerd wordt is geen encryptiesoftware nodig. Wel heeft men software nodig voor het decoderen van de beveiligde data. Dit formaat wordt soms verplicht door autoriteiten.

AFF32: geïntegreerde geluidsniveaumeter en recorder. Embedded web server / IP verbinding
* Gelijk aan AFF25, echter kan geluidsniveau opgenomen worden tot LEQ 8 uur en 16 uur. Het is speciaal ontworpen voor bescherming tegen geluidshinder in werkruimten.

Alle prodcuten uit de AFFseries-2 zijn gecertificeerd volgens de Europese Norm NFS 32.122.
de AFFseries-2 serie is ontwikkeld om een antwoord te vormen op decreet 981143 met betrekking tot muzikale plaatsen.


Terug naar AMIX